Regia Apa canal
Strop cu strop, noi o bem din Jeloboc......
Полностью на русском и с правильной версткой шаблоны DLE 9.6 скачать бесплатно и без регистрации можно на нашем сайте.Так же там много дизайнов под другие CMS. Если DLE шаблоны на этом сайте вам не подойдут, то скачивайте DLE шаблоны 9.5 на портале вебмастеров. Если же вы решили найти шаблоны под UCOZ , то всегда выручает сайт с профессиональными дизайнами и с большим выбором шаблонов для юкоз. Но если вы все-таки остановили свой выбор на шаблонах DLE ,то на сайте вы найдете все что нужно для оформления datalife engine. Если же вы поклонник CMS джумла, то скачивайте шаблоны joomla! бесплатно и на высочайшей скорости.
Din 01.04.2013, pagina Regiei Apa Canal-Orhei este disponibila si pe Internet.

 

 

vkontakte facebook tweeter youtube

Planul de implicare a partilor interesate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZA II

 

PLANUL DE IMPLICARE A PARtILOR INTERESATE

 

SA Regia Apa Canal-Orhei

 

Project: Programul de Dezvoltare a Companiilor AAP – Raport de Analiza Financiara, Tehnica, Sociala si de Mediu

 

TCS ID: 26593

 

Martie 2010

 

1 Introducere

Prezentul plan de implicare a partilor interesate (“SEP”) a fost realizat de S.A. Regia Apa Canal-Orhei (“Operatorul”) pentru a îmbunatati informarea publica si procedurile de implicare a partilor interesate, în special în legatura cu reabilitarea sistemelor de furnizare cu apa din Orhei si extinderea sistemelor de furnizare cu apa în 4 localitati învecinate (“Proiect”) finantate printr-o combinatie de împrumuturi internationale si granturi de la BERD, BEI si Facilitarea de Investitii pentru Vecinatati (FIV).

Actiunile propuse respecta legislatia Republicii Moldova si cea locala, fiind dezvoltate luând în considerare experienta locala a Operatorului, precum si cele mai bune practici internationale. Cerintele Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) privind consultarea si implicarea partilor au fost aplicate ca ghid în dezvoltarea acestui SEP.

2  Definitia “implicarii” partilor interesate

Cerinta de performanta BERD (CP) 10 solicita de la client (operator)  sa  identifice partile interesate, atât din mediul intern, cât si din cel extern,  precum si elaborarea unui plan de implicare a partilor interesate.

Implicarea partilor interesate se refera la constituirea si mentinerea unor relatii constructive de-a lungul timpului cu persoanele din mediul intern, cât si extern care sunt afectate sau interesate de proiect sau de activitatile Clientului. Este un proces continuu între client si partile interesate în proiect care se extinde de-a lungul perioadei de derulare a proiectului si include diverse activitati si abordari, începând cu distribuirea informatiei si consultari pâna la participarea, negocierea si formarea de parteneriate. Natura si frecventa acestui proces de implicare trebuie sa reflecte nivelul riscurilor si impactelor proiectului. Scopul planului de implicare a partilor interesate (SEP) este sa descrie strategia clientului si programul de implicarea partilor interesate într-o maniera culturala adecvata (indiferent daca este vorba de un singur proiect sau de mai multe activitati ale clientului). Scopul este sa se asigure furnizarea la timp a informatiilor relevante si clare si de a crea un proces care furnizeaza oportunitati pentru toate partile interesate, inclusiv cele care sunt vulnerabile si/sau excluse din punct de vedere social, de a exprima viziunea si îngrijorarile acestora si de a permite clientului sa ia în considerare si sa ofere un raspuns la acestea.

3  Principii-cheie ale implicarii partilor interesate

Principiile cheie ale unui angajament eficient cuprind:

  • Furnizarea de informatii semnificative într-un format si exprimare care sunt imediat întelese si adaptate nevoilor grupului(ilor) partilor interesate vizate;
  • Furnizarea de informatii înainte de activitatile de consultare si luare de decizii;
  • Furnizarea de informatii prin modalitati si locatii care permit partilor interesate un acces facil si care sunt adecvate din punct de vedere cultural;
  • Respectarea traditiilor locale, a limbii, a programarii în timp, si a proceselor de luare a deciziei;
  • Dialog bi-directional care ofera ambelor parti oportunitatea de a schimba viziuni si informatii, de a asculta si de fi ascultat;
  • Includerea în reprezentarea viziunilor, fara a tine cont de vârsta, femei si barbate, grupuri vulnerabile si/sau minoritare;
  • Procese lipsite de intimidare, restrictie sau coruptie;
  • Mecanisme clare pentru a raspunde la îngrijorarile, sugestiile si reclamatiile oamenilor; si
  • Încorporarea, acolo unde este adecvat si fezabil, a raspunsurilor în proiect sau în procesul de planificare al programului, si raportarea înapoi catre partile interesate.

 

Cerintele de implicare a partilor interesate

4.1  Proiectul de operare si investitii al companiei

Operatorul sistemului de furnizare a serviciilor de apa este S.A. Regia ApaCanal-Orhei care furnizeaza servicii de aprovizionare cu apa si canalizare.

Municipiul este unicul propietar al S.A. Regia Apa Canal-Orhei care activeaza ca unul din departamentele din administratia orasului si este astfel reprezentata în organigrama municipala.   

Componentele de baza ale programului prioritar de investitii sunt:

 • Reabilitarea sistemului existent de alimentare cu apa în orasul Orhei;
 • Laboratorul de apa potabila de calitate si centrul de operare;
 • Echipament operational;
 • Extinderea sistemului de alimentare cu apa în satul Step-Soci;
 • Extinderea sistemului de alimentare cu apa în satul Budai;
 • Extinderea sistemului de alimentare cu apa în satul Seliste;
 • Extinderea sistemului de alimentare cu apa în satul Lucaseuca;
 • Extinderea sistemului existent de canalizare în orasul Orhei.

Programul de investitii pentru raionul Orhei este orientat spre abordarea problemelor critice identificate, de ordin tehnic si de mediu, si spre  îndeplinirea conformitatii cu cerintele de reglementare, încurajând în acelasi în timp maximizarea economiilor costurilor operationale si eficienta operationala a companiei, folosind si mentinând un standard de îmbunatatire a serviciilor.

Figura 1: Harta Moldovei si amplasarea raionului Orhei

 

 

Importanta proiectului este clar demonstrata de infrastructura inadecvata si învechita în sectorul de apa si servicii.

Localitatile care fac parte din proiectul investitional care vor fi gestionate de Operatorul Regional din Orhei sunt:

Oras/Sat

Populatie

Orasul Orhei

33,200

Satul Step-Soci

2,172

Satul Budai

720

Satul Seliste

2,214

Satul Lucaseuca

2,058

 

Investitiile totale în suma de 6.0 millioane Euro, divizate între extinderea sistemului de alimentare cu apa, reabilitarea sistemului actual de alimentare si achizitia de echipamente (structurate pe diferite localitati). Investitiile sunt divizate între trei contracte de baza pe lucrari, dupa cum se prezinta în tabelul de mai jos:

Proiect nr.

Componenta

Total (Euro)

Demarare contract

Încheierea lucrarilor

1

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa din Orhei

1.188.200

2011

2013

2

Extinderea sistemelor de alimentare cu apa în alte localitati

2.643.200

2011

2013

3

Extinderea sistemului de canalizare în Orhei

2.168.600

2011

2013

 

Total

6.000.000

 

 

 

4.2  Prevederile legislatiei Republicii Moldova referitoare la participarea publica

În Republica Moldova, participarea publica în procesul de planificare spatial si protectia mediului este reglementata de:

Constitutia Republicii Moldova (1994)

Obiectivul general al protectiei mediului în Republica Moldova este difinita în Constitutie. Este stipulat în Art.37 (1) ca: ” Fiecare persoana are dreptul la un mediu sigur din punct de vedere ecologic, precum si la produsele alimentare si alte produse sigure pentru uz casnic”.

Legea cu privire la Protectia Mediului (1993, modificata in 1997)

Este o lege de baza care furnizeaza cadrul pentru Protectia Mediului in Republica Moldova.

Legea stipuleaza ca autoritatile relevante (la nivele diferite) sunt obligate sa stabileasca limitele utilizarii resurselor naturale si valorile limita pentru deversarea apelor uzate, precum si sa introduca taxe de mediu (atît pentru folosirea, cît si pentru poluarea resurselor).

Legea cu privire la Expertiza Ecologica si Evaluarea Impactului asupra Mediului (1996)

Legea determina obiectivele si principiile expertizei ecologice si evaluarea impactului asupra mediului, precum si regulile de baza pentru ambele proceduri. Legea este suplimentata de Institutiile cu privire la procedura de Organizare si Performanta a Expertizei Ecologice de Stat (2002) adoptata de fostul Ministerul al Ecologiei, Constructiilor si Dezvoltarii Teritoriului.

Legea cu privire la Accesul la Informatie, Participarea Publica la Procesul  Decizional si accesul la Justitie în Problemele de Mediu (2000)

Legea reglementeaza diverse aspecte de management informational, inclusiv relatia dintre furnizorii de informatii si consumatori; principii, reguli si reglementari cu privire la furnizarea si schimbul de informatii; aspecte cu privire la solicitari personale si confidentialitatea informatiilor; protejarea drepturilor furnizorilor de informatii si a consumatorilor.

4.3  Procesul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM)

Expertiza de mediu este realizata doar de Inspectoratul Ecologic de Stat. Conform legii, documentatia de proiectare pentru proiectele care pot afecta în mod negativ mediul este supusa expertizei ecologice pentru a constata daca este conforma cu cerintele de protectie a mediului. Decizia privind expertiza de mediu poate fi considerata ca baza pentru aprobarea sau refuzul documentatiei de proiect.  

Expertiza de mediu se bazeaza pe legislatia de mediu, normele si standardele  în vigoare si considera factorii cu privire la aspectele ecologice, economice si sociale care afecteaza conditiile de mediu. Expertiza de mediu este efectuata înainte de luarea deciziilor cu privire la activitatile economice planificate si este obligatorie pentru toate activitatile economice care pot avea un impact negative asupra mediului, indifferent de destinatia lor, de proprietate, investitii, plasament, sursa de finantare, etc.

Vor fi supuse unei expertize de mediu, în mod obligatoriu toate proiectele, programele, planurile si diagramele cu privire la dezvoltarea economica si sociala a Republicii Moldova, în anumite regiuni, raioane, municipii, orase, asezari, sate; protejarea mediului în tara,ca un întreg, nu numai pe teritorii separate; reconstructia de municipii, orase, asezari, sate; aprovizionarea cu energie termica, apa, gaz, electricitate; constructia unui sistem de canalizare în localitati; reglementari de urbanizare si mandatare a terenurilor atât la nivel urban, cât si rural; construirea, extinderea, reconstructia, reutilarea, modernizarea si readaptarea, conservarea, demolarea sau lichidarea tuturor obiectivelor economice si sociale predispuse sa afecteze mediul înconjurator; constructia de cai ferate, drumuri, transport naval, reconstructia albiilor râurilor, constructii hidro-tehnice, sisteme de irigare si drenaj, construirea de sisteme de combatere a eroziunii solului si salinizarii; resurse subterane de explorare si exploatare, inclusiv în zonele cu regim de protective a apei; plasarea si dipunerea de platforme pentru constructii industrial, interne si agricole; constructia sau plasarea de instalatii pentru neutralizarea sau distrugerea de deseuri; alte activitati care pot afecta starea mediului.  

Rezultatele expertizei ecologice vor fi descrise într-o recomandare, care poate prezenta oricare din urmatoarele decizii: (i) posibilitatea de a implementa proiectul; (ii) necesitatea de modificare sau rectificare a proiectului; si (iii) respingerea proiectului.

Elaboratorul proiectului ar trebui sa clarifice daca activitatea planificata este un subiect de EIM. În acest scop, lista de activitati (32 obiecte si activitati), care sunt necesare în cadrul EIM sunt stipulate în Legea cu privire la expertiza si evaluarea impactului asupra mediului si este reafirmat prin Instructiune. Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale (MERN) pate solicita aplicarea procedurii de EIM pentru alte proiecte care nu sunt enumerate în lista în cazul în care considera ca acestea pot avea impact negativ asupra mediului.

Masurile propuse în sectorul de alimentare cu apa constau în reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si extinderea sistemului de canalizare in orasul Orhei si extinderea retelelor de alimentare cu apa în patru sate din vecinatate. Activitatea propusa nu intra sub incinta EIM.

Impactul negativ asupra mediului cu privire la punerea în aplicare a reabilitarii si extinderii retelelor se asteapta sa apara în faza de constructie. Cele mai multe dintre ele sunt efecte pe termen scurt, reversibile si unele masuri de atenuare sunt posibile pentru a reduce impactul.

În zonele rezidentiale lucrarile de reabilitare precum si extinderea acestora, nu va duce la realocarea populatiei, dar poate produce zgomot, emisii de praf datorate echipamentelor utilizate. Poate fi necesara devierea traficului din motive de siguranta pentru pietoni. Totodata, poluarea solului si a apelor subterane constituie un motiv de ingrijorare din cauza raspândirii accidentale de combustibil, care ar trebui sa fie tratat în mod adecvat în cadrul instructiunilor pentru licitatia contractorilor.

Benificiile pot aparea pe parcursul desfasurarii lucrarilor cum ar fi îmbunatatirea gestionarii apei, reducerea pierderilor de apa si reducerea consumului de energie la pomparea apei. Pentru populatia care în prezent utilizeaza apa din fintinile proprii si care ar trebui sa fie conectati la retiaua de apa este de asteptat o incetare a contaminarilor datorate apelor subterane potential contaminate.

4.3.1  Implicarea publica /Consultatii în cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului (EIM)

În cazul în care MERN decide ca activitatea planificata intra sub incidenta EIM, Elaboratorul trebuie sa depuna documentatia EIM la Inspectoratul Ecologic de Stat împreuna cu declaratia asa-numita EIM. Declaratia cuprinde recomandarile privind documentatia EIM ale Ministerelor, Departamentelor, Autoritatilor Locale si rezultatele discutiilor publice.

Declaratia EIM se depune la ministerul de resort, la agentiile de stat precum si la Administratia Publica Locala. În termen de cinci zile de la primirea declaratiei EIM, Administratia Locala ar trebui sa îsi anunte disponibilitatea în mass-media si sa poarte discutii publice.

Accesul la declaratia EIM este deschis pentru 30 zile. Dupa 14 zile de la sfirsitul discutiilor publice, comentariile si sugestiile ar trebui sa fie depuse la elaborator si la Inspectoratul Ecologic de Stat si Departamentul de Expertiza  în MERN.

Celelalte Ministere si Agentii de Stat depun comentariile catre elaborator si la biroul Inspectoratului  Ecologic de Stat în decurs de 50 de zile de la primirea declaratiei EIM.

Expertii EIM si elaboratorul vor revizui rezultatele declaratiei EIM daca este necesar si vor prezenta documentatia EIM si declaratia EIM, revizuite la biroul Inspectoratului Ecologic de Stat.

În cazul în care materialele EIM sunt aprobate de catre Inspectoratul  Ecologic de Stat, elaboratorul poate continua stadiul de proiectare. În cele din urma, rezultatele EIM ar trebuisa fie incluse în documentatia de proiectare ca un capitol privind “Protectia Mediului”. Documente de proiectare sunt revizuite din nou de catre Inspectoratul  Ecologic de Stat.

4.4     Cerintele BERD

4.4.1   Mandatul BERD si documentele cheie de stabilire a cerintelor si dispozitiilor de implicare a partilor interesate

BERD s-a angajat sa promoveze proiecte ecologice si a dezvoltarii durabile în întreaga gama a activitatilor sale, aplicarea unor principii solide de servicii bancare pentru toate operatiunile sale. În concesinta, Banca a formulat politica sa de mediu si cerintele care vizeaza realizarea urmatoarelor doua obiective principale:

 • Asigurarea ca potentialele consecinte asupra mediului al fiecarui proiect de investitii finantat de Banca sunt indentificate si evaluate la un stadium foarte timpuriu în planificarea proiectului / procesului decizional, adica integrarea considerentelor de mediu în ciclul proiectului, inclusiv pregatirea proiectului, aprobarea si punerea în aplicare;
 • Dezvoltarea / aplicarea de tehnici menite sa îmbunatatiasca aspectele de mediu ale tuturor proiectelor finantate de Banca prin indentificarea oportunitatilor de mediu si care incorporeaza îmbunatatiri de mediu/beneficii în aceste proiecte.

Prezentul Proiect este reglementat de politica de mediu BERD si aplica cerintele de performanta (PR), adoptate în 2008. Cerintele specific implicarii partilor interesate sunt stabilite în urmatoarele documente:

 • BERD Politica de Mediu si Sociala (2008) [6];
 • BERD Politica de Informare Publica (2008) [7];
 • CP 10 Prezentarea informatiilor si angajamentul partilor implicate (2008) [6]; Alte documente relevante aplicate in  proiectele finantate de BERD includ :
 • Conventia UNICE a Accesului  la Informare, participarea publica în luarea deciziilor si accesul la Justitie în Problemele de Mediu (Conventia Aarhus)[8];
 • Directiva UE 85/337/EEC, amendata de Derectiva 97/11, pe evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului [9].

4.4.2   Cerintele BERD privind implicarea partilor interesate

BERD considera ca implicarea partilor interesate si consultarea publica este un process continuu, care trebuie început o data cu primele etape ale procesului de evaluare a mediului si trebuie continuat pe tot parcursul proiectului finantat de BERD.

Un element esential al procesului de implicare al partilor interesate, pentru a asigura un process de consultare eficient si util, este identificarea cu grija a tuturor partilor interesate si a tuturor îngrijorarilor, asteptarilor si preferintelor acestora. O atentie speciala trebuie acordata identificarii partilor interesate vulnerabile, a caror existenta si bunastare este direct dependenta de activitatile Companiei. Consultarea si dialogul cu aceste grupuri de parti interesate trebuie sa fie planificate si gestionate cu grija speciala.

Mai mult, BERD cere ca sponsorul proiectului sa stabileasca si sa pastreze un mecanism eficient al plângerilor, asigurându-se ca orice plângere sau îngrijorare a unei parti interesate este primita, evaluata si solutionata în mod eficient si prompt.

Mentinerea unei interactiuni strânse cu comunitatea locala si promovarea dezvoltarii acesteia ar trebui sa fie un element esential al politicilor si activitatilor de guvernare al tuturor companiilor împrumutate de BERD. Chiar daca nu exista o cerere explicita pentru activitati de investitie sociala, acestea sunt apreciate si încurajate.

5.  Abordarile metodologice cheie ale operatorului asupra procesului de implicare a partilor interesate

5.1  Principii

Urmatoarele principii ale procesului de implicare a partilor interesate sunt luate în considerare:

Abordarea deschisa  si cea a ciclului de viata: consultarile în mod public trebuie sa fie organizate pentru toate initiativele de dezvoltare pe tot parcursul ciclului de viata, sa se desfasoare într-o maniera deschisa, fara manipulare externa, interventii, constrîngere sau intimidare;

Participarea informata si feedback-ul: informatia trebuie sa fie furnizata si distribuita tuturor partilor interesate într-un format adecvat; trebuie sa existe oportunitati pentru comunicarea feedback-ului  partilor interesate, pentru analiza si adresarea comentariilor si îngrijorarilor, pentru îmbunatatirea deciziilor de management bazate pe feedback-ul public, unde este relevant si, de asemenea construirea relatiilor pe termen lung;

Incluziune si sensibilitate: identificarea partilor interesate trebuie sa fie întreprinsa pentru a sustine o comunicare mai buna si pentru a cladi relatii eficiente. Procesul de participare trebuie sa fie inclusiv, nu exclusiv. Fiecare parte interesata trebuie sa fie încurajata sa se implice în procesul de consultare. Accesul egal la informative trebuie sa fie pus la dispozitia tuturor partilor interesate. Sensibilitatea la nevoile partilor interesate este principiul cheie al selectiei metodelor angajamentelor. O atentie speciala trebuie acordata grupurilor vulnerabile.

5.2  Identificarea partilor interesate

Urmatoarele grupuri de parti interesate au fost identificate.

Parti interesate din mediul intern

Metoda de contact

 

Mecanismul privind plângerile

Management

sedinte, posta electronica

Proceduri interne

Angajati

Panoul informative al Consiliului angajatilor

Proceduri interne

Consiliul angajatilor

sedinte, panou informativ

Proceduri interne

sedinte cu administratia

Partile interesate

Corespondenta, sedinte

sedinte cu administratia

 

 

 

Parti interesate din mediul extern

Metoda de contact

 

Mecanismul privind plângerile

Comunitatea locala

 

 

Clienti - case din sectorul particular

Buletine informative, ziarul local, întâlniri publice, mici întâlniri cu comunitatea

Mecanismul privind plângerile pentru partile interesate din mediul extern; mecanismul prin autoritatile locale si ANRE

Clienti – apartamente la bloc (organizati în asociatii de proprietari)

Buletine informative, ziarul local, întâlniri publice, mici întâlniri cu comunitatea

Mecanismul privind plângerile pentru partile interesate din mediul extern; mecanismul prin autoritatile locale si ANRE

Clienti (institutii si societati comerciale)

Buletine informative, ziarul local, întâlniri publice, mici întâlniri cu comunitatea

Mecanismul privind plângerile pentru partile interesate din mediul extern; mecanismul prin autoritatile locale si ANRE

Autoritati Locale

 

 

Asezari orasenesti din zona de deservire a operatorului

Scrisoare oficiala,

prezenta în persoana

Mecanismul privind plângerile pentru partile interesate din mediul extern

Contractorii

 

 

Companii implicate în aprovizionare, producere si activitatile de constructie

Ziare

Mecanismul privind plângerile pentru partile interesate din mediul extern

Institutii media utilizate pentru notificari

 

 

Ziare locale

Scrisori, posta electronica

Mecanismul privind plângerile pentru partile interesate din mediul extern; mecanismul prin autoritatile locale si ANRE

Ziarele nationale

Scrisori, posta electronica

Mecanismul privind plângerile pentru partile interesate din mediul extern; mecanismul prin autoritatile locale si ANRE

Radio

Scrisori, posta electronica

Mecanismul privind plângerile pentru partile interesate din mediul extern; mecanismul prin autoritatile locale si ANRE

Televiziunea

Scrisori, posta electronica

Mecanismul privind plângerile pentru partile interesate din mediul extern; mecanismul prin autoritatile locale si ANRE

Autoritatile guvernamentale

 

 

Apele Moldovei

Scrisori, posta electronica

Mecanismul privind plângerile pentru partile interesate din mediul extern

Autoritatea Publica de Sanatate

Scrisori, posta electronica

Mecanismul privind plângerile pentru partile interesate din mediul extern

 

În prezent, Operatorul are o experienta limitata în planificarea implicarii partilor interesate si nu exista un website sau facilitati de tip intranet. Urmatoarele actiuni propuse sunt un prim pas în aceasta directie si includ  actiuni atât din mediu intern, cât si din cel extern. Actiunile cheie propuse pentru implementarea implicarii partilor interesate sunt bazate pe prevederile legislatiei Republicii Moldova în vigoare, dupa cum sunt descrise mai sus si cele mai bune practici internationale, incluzând politicile BERD. Operatorul va fi sustinut în implementarea Planului de Implicare a Partilor Interesate prin asistenta tehnica prevazuta pentru implementarea proiectului. De asemenea, operatorul va pune la dispozitie resurse din cadrul Biroului de Relatii Publice si Unitatii de Implementare a Proiectului ce va fi creata de operator în scopul implementarii proiectului.

5.3  Metodologia privind planul de implicare a partilor interesate

5.3.1  Comunicare interna

Modalitatile pentru comunicarea interna vor include întâlniri formale si neformale cu muncitorii, aviziere si cutii pentru formulare cu sugestii. Muncitorii se pot exprima în mod confidential.

Evaluarile anuale cu privire la performanta fiecarui angajat sunt facute prin discutii dintre muncitori si superiorii acestora.

Evaluari anuale cu privire la performanta fiecarui angajat sunt facute prin discutii dintre muncitori si superiorii lor.

5.3.2   Comunicare externa

Pentru a facilita comunicarea externa, Operatorul va îmbunatati relatiile cu media, organizând conferinte, anunturi de presa si dezbateri în direct ale conducerii  Operatorului la posturile locale de radio-televiziune, pentru a face publice urmatoarele aspecte:      

 • Investitii pentru reabilitarea si extinderea retelelor de apa;
 • Zonele rezidentiale incluse în programul investitional si respective durata lucrarilor;
 • Întreruperi de furnizari si motivul acestora;
 • Schimbari de tarife;
 • Nivelul creantelor necolectate si metode aplicabile pentru recuperarea acestora;
 • Raspunsuri cu privire la reclamatii.

Totodata, Operatorul planifica de a îmbunatati comunicarea cu clientii dupa cum urmeaza:

 • Mentinerea unei atitudini deschise în relatia cu clientii prin punerea la dispozitie a tuturor informatiilor necesare cu privire la serviciile furnizate;
 • Îmbunatatirea relatiei cu clientii prin crearea unei componente de contact a clientului, împreuna cu un cod de practica;
 • Emiterea de brosuri ce contin politica Operatorului si de asemenea aspecte importante ale sectorului de apa, de exemplu, calitatea apei, îmbunatatirea infrastructurii, managementul de sistem, etc.
 • Întâlniri frecvente cu reprezentantii entitatilor publice, ce au ca obiect investitiile în sistemul de apa si canalizare.

Operatorul are de asemenea în plan crearea unui cadru pentru sesiuni de întâlniri publice si întâlniri ale micilor comunitati cu clientii locali dupa cum urmeaza:

 • Înainte de a începe proiectul, pentru a informa clientii despre obiective, graficul de timp, impact, modificariale tarifului serviciilor de apa si apa uzata în perioada de implementare a proiectului;
 • Întâlniri periodice cu clientii pentru a înstiinta referitor la progresul implementarii proiectului si de asemenea cu privire la modificarile tarifare ce vor fi puse în practica în urmatoarea perioada.

5.3.3 Mecanismul privind abordarea în prevenirea conflictului

Potrivit cerintelor de cea mai buna practica a implicarii partilor interesate, un mecanism privind reclamatiile pentru parti externe interesate trebuie sa includa:

 • Proceduri simple si clar definite pentru acceptarea partilor interesate;
 • Evidenta în registre a tuturor reclamatiilor si sugestiilor aparute;
 • Procedura de revizuire si examinare a reclamatiilor;
 • Procedura pentru raspunsurile la reclamatii.

Fiecare reclamant trebuie sa fie luat în vedere si de asemenea un raspuns pentru fiecare reclamant trebuie sa fie comunicat catre entitatea careia îi revine acest lucru.

Un mecanism formalizat cu privire la plângeri reprezinta un instrument important pentru a monitoriza si a rezolva în mod prompt potentiale, conflicte cu partile interesate, ale caror interese pot fi afectate de activitatile Companiei.

Mecanisme externe cu privire la reclamatii

În prezent, mecanismul cu privire la reclamatii se bazeaza pe cereri catre Directorul General al Operatorului. Acesta din urma adreseaza cererea persoanei care va raspunde. Toate raspunsurile trebuie sa fie aprobate de catre Directorul General.

Raspunsurile scrise sunt emise pentru fiecare cerere în in maximum 15 zile. În cazuri speciale atunci cînd plângerea necesita investigatie, termenul poate fi extins pîna la maximum 30 de zile de la data înregistrarii plângerii, conform reglementarilor legale ale Republicii Moldova.

Mecanisme interne cu privire la reclamatii

Mecanismele interne aferente plângerilor în ceea ce priveste compania, include reclamari scrise si orale cu superiorii si de asemenea cu Reprezentantii Sindicatelor prin Consiliul Muncitorilor. Aviziere prin anunturi care vor fi depuse in cutii speciale. Raspunsurile vor fi date de la caz la caz în maximum 15 zile de la înregistrarea acestora.

5.4  Metode de consultare publica

Compania are ca initiativa aplicarea urmatoarelor  metode de comunicare cu publicul, dupa cum urmeaza:

 • Informare în mass-media;
 • Sedinte cu entitatile publice (întîlniri cu reprezentantii entitatilor publice);
 • Ziua usilor deschise;

5.5  Program pilot de implicare al partilor interesate

În tabelul de mai jos este prezentata implementarea programului pilot de implicare a partilor interesate care va fi realizata de Companie în cadrul implementarii proiectului.

Denumirea actiunilor

Termen de executare

Resurse

Responsabilitati

Comunicare interna

Sedinte formale si informale

În fiecare luna  sau de cite ori este necesar

Biroul de Relatii cu Publicul si Top de Management

Compania

Aviziere

Existente

Biroul de Relatii Publice

Compania

Cutii pentru sugestii

Existente

Biroul de Relatii Publice

Compania

Comunicare externa

Conferinte

La evenimente speciale

Biroul de Relatii Publice,Unitatea de Implementare(UIP) si Top de Management

Compania

Anunturi de presa

O data de doualunisau la evenimente speciale

Biroul de Relatii Publice, UIP

Compania

Aparitii la posturile locale de Radio si TV

O data pe trimestru sau la evenimente speciale

Biroul de Relatii Publice, UIP si managementul superior

Managementul operatorului

Raspunsuri la reclamatii

În timp de 30 zile de la înregistrarea reclamatiei

Biroul de relatii publice

Compania

Componenta de contact cu clientul, împreuna cu codul de practica

Existente

Biroul de relatii publice

Compania

Emiterea de brosuri ce au ca obiect politica Operatorului si principalele aspecte ale segmentului de apa

Trimestrial sau la evenimente speciale

Biroul de relatii publice, UIP si managementul superior

Compania

Întâlniri ale comunitatilor mici

La începutul proiectului si trimestrial sau de câte ori e nevoie de informative actualizata

Biroul de relatii publice, UIP si managementul superior

Compania

Mese rotunde organizate in sali de conferinte cu entitatile publice

De doua ori pe an sau la evenimente speciale

Biroul de relatii publice, UIP si managementul superior

Compania

Consultatii publice

Informatii  prin intermediul mass-mediei

O data la doua luni sau la evenimente speciale

UIP

Compania

Întâlniri cu entitatile publice (mese rodunde cu entitatile publice)

De doua ori pe an sau la evenimente speciale

Biroul de relatii publice, UIP si managementul superior

Compania

Ziua Usilor Deschise

O data pe an (ex. Ziua Mondiala a Apei)

Biroul de relatii publice, UIP si managementul superior

Compania

 

5.6 Monitorizare si Raportare

De îndata ce angajamentele au fost prevazute în cadrul SEP, Compania va monitoriza implementarea acestuia si va raporta despre implementarea Planului, cu anexarea explicatiilor privind întârzierile si eventuale schimbari.

SEP va defini modalitatea de informare a publicului privind implementarea Planului. Aceasta va prezenta o sectiune în raportul anual privind mediul, securitatea si alte aspecte.

 

TABELUL 1. Planul de implicare a partilor interesate/Orhei


TABELUL 2. Planul de implicare a partilor interesate/Orhei


Calendar

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Timpul in Orhei

 

Curs valutar

 

Cine este ?

Acum pe pagina: 11
Oaspeti: 11

Utilizatori: 
отсутствуют

Ultimii vizitatori: